Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti Stoneheart Group s.r.o.

se sídlem 28. října 93/25, Kateřinky, 747 05 Opava

identifikační číslo:  064 77 585    

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C , vložka 72074    

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem kosmetických služeb, kterým je fyzická osoba Simona Zajíčková v provozovně  Studia Harmony  28. října 93/25, Kateřinky, 747 05 Opava.

Provozovatel poskytuje kosmetické služby na základě dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Nákupem dárkového poukazu, nebo objednáním konkrétního termínu kosmetického ošetření či jiné procedury (osobně, telefonicky, emailem, SMS, přes sociální sítě nebo využitím rezervačního systému) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

2. Objednávka služeb

Termín návštěvy
Až na nepatrné výjimky, není bohužel možné do salonu přijít na ošetření bez objednání. Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem, přes sociální sítě, nebo přes on-line rezervační systém.)
Dohodnutý termín je závazná objednávka.

Na dohodnutý termín návštěvy je v salonu příslušný čas rezervován pouze pro jednoho zákazníka. Znamená to, že v salonu jste pouze Vy a máte maximální pozornost a péči a nemusíte se obávat souběžného ošetřování s jiným klientem.

Přeobjednání

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, emailem nebo prostřednictvím rezervačního systému, nejpozději však 24 hodin před zahájením procedury.

Pokud se jedná o proceduru, která je delší než 40 minut, zvažte zda za sebe nemůžete poslat náhradníka, který přijde na objednanou službu místo Vás.

Předčasný příchod

V prostorách studia je pro Vás k dispozici čekárna, kterou samozřejmě můžete využít před ošetřením. Prosím, berte ale ohled probíhá-li ve vedlejší místnosti ošetření, abych nebyla při práci rušena a klient si mohl užít svou relaxaci.

Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník po dohodnutém termínu, bude procedura provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase.

Absence zákazníka
Má-li zákazník dárkový certifikát na konkrétní službu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby rovnou odečtena z hodnoty certifikátu.

Odmítnutí služby
Procedura může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na proceduru v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na proceduru se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu

Předčasné ukončení procedury

Kosmetické ošetření můžou být předčasně ukončeny, pokud se:
a) během procedury u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během procedury u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během procedury u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během procedury bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem.

Osobní věci a cennosti
Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

Ceníky
Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na www.studio-harmony.eu. Ceny platí pro základní provozní dobu uvedenou na webových stránkách. Ceny jsou vč. DPH.

Cenu za služby a případné náklady s tím spojené může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese 28. října 93/25, 747 05 Opava 

 b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.123-1145840267/0100, vedený u společnosti Komerční banka (dále jen „účet prodávajícího“);

c) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému 

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu za služby předem.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí. 

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Nejlépe ještě před odchodem se salonu, placením apod. V opačném případě se reklamace podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz

Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné služby z nabídky. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením procedury. Popis jednotlivých procedur najdete na webových stránkách studia Harmony.
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem procedury pro ověření platnosti.

Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh procedury. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

5. Prodej produktů v salonu

Produkty lze zakoupit přímo na místě po ošetření. Produkty lze následně reklamovat POUZE v původním balení a neotevřené v zákonné lhůtě.

6. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2023.